Choď na obsah Choď na menu
 


KTO SME?

Občianske združenie s názvom Cesta nádeje a života bolo založené v roku 2013. Momentálne je registrované na ministerstve vnútra SR pod číslom spisu SVS-OVS2-2018/023992, IČO : 42 337 356

POSLANIE A CIELE

Občianske združenie Cesta nádeje a života je dobrovoľné, záujmové, nepolitické, neziskové združenie s humanitným zameraním, ktorého cieľom je 

  • podpora a pomoc osobám postihnutým onkologickými ochoreniami a sociálne slabším rodinám
  • ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva 

Poslaním a cieľom je vybudovať čo najväčšiu členskú základňu. Hlavná myšlienka je, aby si ľudia pomáhali navzájom.Naše občianske združenie vykonáva verejné zbierky, ale ľudia ťiež môžu prispievať aj nepotrebným oblečením alebo hračkami. Veď nikto nevie, ako sa naše zdravie môže zmeniť alebo prísť o strechu nad hlavou  z jedného dňa na druhý a pomoc budeme potrebovať. Zo strany štátu nadštandartnú pomoc nikdy nemôžeme očakávať. Preto by sme si mali navzájom pomáhať. Čím nás bude viac, tým v nás bude väčšia sila. 

AKO POŽIADAŤ O POMOC

Stačí ručne napísať žiadosť o pomoc na konkrétny účel. Priložte potvrdenie o diagnóze od lekára a kópie potvrdeniek napríklad : od kúpi parochne, liekov, dopravy, ubytovania atď. Nezabudnite uviesť svoju presnú adresu, celé meno a priezvisko, číslo účtu v banke. Po prehodnotení vašej žiadosti obdržíte finančnú pomoc formou bankového prevodu na vami zadaný účet v banke.